Euroopan parlamentti hyväksyi historiallisen päätöslauselman kastisyrjinnästä

TIEDOTE: Voimakassanainen päätöslauselma Intian kastijärjestelmästä hyväksyttiin Euroopan parlamentissa Strasbourgissa 13.12.2012. Parlamentti tuomitsee kastittomiin kohdistuneet raa’at väkivallanteot ja vaatii Intian hallitusta tehokkaampiin toimiin kastikysymyksessä.

Euroopan parlamentti vaatii Intian viranomaisia toteuttamaan lukuisat lupauksensa lopettaa kastittomiin kohdistuvat ihmisoikeusrikkomukset. Päätöslauselma lähettää vahvan viestin miljoonille kastisyrjinnän uhreille ja vaatii Intiaa takaamaan dalitien ja muiden haavoittuvien ryhmien turvallisuuden.

Parlamentti tunnustaa, että Intia on tehnyt paljon poistaakseen kastisyrjinnän, mutta työ on pahasti kesken. Päätöslauselmassa esitetään syvä huoli siitä, että daliteihin kohdistuu jatkuvasti julmia väkivallantekoja ja syrjintää. Paikallisviranomaisten ja poliisin puuttuminen asioihin on riittämätöntä.

Päätöslauselmassa todetaan, että käymälöiden ja viemärien käsinpuhdistus syntyperään perustuvana perinnöllisenä työnä on epäinhimillistä. Euroopan parlamentti vaatii Intiaa tarkentamaan lainsäädäntöään ja valvomaan sen noudattamista.

Parlamentti edellyttää EU:n instituutioiden kehittävän kastisyrjintään liittyvän toimintaohjeistuksen ja hyväksymään YK:n periaatteet työhön ja syntyperään perustuvaa syrjintää vastaan.

”Euroopan parlamentti lähettää päätöslauselmassa selkeän viestin Intian hallitukselle. On aika lopettaa kastiin perustuva syrjintä. On myös korkea aika, että EU ottaa käyttöön oman toimintaohjelman kastijärjestelmään puuttumiseksi ja sen tunnistamiseksi globaalina ihmisoikeusongelmana”, sanoo kainsainvälisen dalitien solidaarisuusverkoston koordinaattori Rikke Nöhrlind.

Päätöslause hyväksyttiin yksimielisesti. Keskustelussa monet parlamentin jäsenet sanoivat, ettei Intian hallitus ota vakavasti velvoitteitaan edistää ihmisoikeuksia ja että viranomaisten tulee tehokkaammin turvata dalitien oikeuksia puolustavien lakien toteutuminen.

Parlamentin ihmisoikeuksien alakomitean puheenjohtaja Barbara Lochbiehler totesi käsittelyn yhteydessä:

”Daliteja on neljännes Intian väestöstä. Intia on säätänyt daliteja suojaavia lakeja, mutta pannut niitä täytäntöön heikolla menestyksellä.” Hän pyysi EU:lta tukea tätä modernia orjuutta vastustavalle kansalaistoiminnalle.

Euroopan parlamentin Intia-delegaation puheenjohtaja Peter van Dalen ilmaisi huolensa siitä, että poliisi osallistuu dalitien kiduttamiseen ja että daliteja prostituutioon pakottavat jäävät rangaistuksetta. ”Me Euroopan unionina voimme vaikuttaa tässä asiassa muutoksen. Intian sosiaalipalveluja ja lainsäädäntöä tulee uudistaa. EU:n tulisi pitää tätä ehtona, kun Intian kanssa neuvotellaan uusista kauppasopimuksista”, van Dalen vaati.
Useissa puheenvuoroissa viitattiin äskettäisiin väkivaltatapauksiin. Haryanan osavaltiossa dalit-tytöt ovat joutuneet järjestelmällisten joukkoraiskausten kohteiksi, ja Tamil Nadun osavaltiossa kastiin kuuluvat tuhosivat useita dalitien yhteisöjä. Väkivallan seurauksena 1500 ihmistä jäi kodittomiksi.

”Tapaukset osoittavat, kuinka valitettavan vähän dalitien suojelemiseksi on tehty”, sanoi europarlamentaarikko Mitro Repo (sd). Suomalaista aloitetta valmistelleisiin kuuluivat Revon lisäksi Anneli Jäätteenmäki (kesk), Liisa Jaakonsaari (sd), Eija-Riitta Korhola (kok), Sari Essayah (kd) sekä Satu Hassi (vihr).

Euroopan parlamentti pyytää presidenttinsä lähettämään päätöslauselman Intian pääministerille, EU:n instituutioille ja jäsenmaille sekä YK:n pääsihteerille. Päätöslauselma sisältää selkeän viestin myös EU:n ulkoasiain korkealle edustajalle sekä ihmisoikeuksista vastaavalle erityisedustajalle.

”Työ dalitien aseman edistämiseksi vaatii pitkän tähtäimen ponnisteluja kaikilla tasoilla. Dalitien solidaarisuusverkosto iloitsee siitä, että suomalaiset mepit läpi puoluekentän olivat aktiivisesti valmistelemassa ja tukivat tätä historiallista päätöslauselmaa”, sanoo verkoston puheenjohtaja Mikko Malkavaara.

Dalitien solidaarisuusverkosto on vuonna 2010 perustettu kansalaisjärjestö, joka pyrkii lisäämään tietoisuutta kastisyrjinnästä ja vaikuttamaan sen poistamiseksi.

Lisätietoja:
Mikko Malkavaara, Dalitien solidaarisuusverkosto, puheenjohtaja, p. 0400 874563.

www.dalit.fi

International Dalit Solidarity Network www.idsn.org

Euroopan parlamentin dalit-päätöslauselma:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+P7-RC-2012-0574+0+DOC+PDF+V0//EN

Kansainvälisiä haastateltavia:
Ms. Rikke Nöhrlind, International Dalit Solidarity Network (IDSN), koordinaattori,
tel. +45 2970 0630.

Ms. Asha Kowtal, National Campaign on Dalit Human Rights, India: tel. + 91 9560 100442 (dalitien ihmisoikeustilanne, dalit-naiset, Haryanan raiskaustapaukset Intiassa).

Mr. Henri Tiphagne, People’s Watch, India: +91 9894 025859 (yleinen ihmisoikeustilanne Intiassa, Dharmapurin tapaus).