DSNFi mukana YK:n yleiskokoukseen lähetettävässä kannanotossa

Dalitien solidaarisuusverkosto on mukana 18. syyskuuta 2013 julkaistussa 11 suomalaisen kansalaisjärjestön yhteistyössä laatimassa asiakirjassa, jossa ne esittävät kantansa YK:n yleiskokouksen vuosituhattavoitteista ja post-2015 -kehitysohjelmasta. Kastisyrjintä on yksi teemoista, joihin kansalaisjärjestöjen mielestä Suomen tulisi erityisesti kiinnittää huomiotaan. Asiakirja on luettavissa täällä.