Human Rights Watchin raportti Intian laittomasta käymälätyöstä

Kasti pakottaa käymälätyöhön

Laiton ulosteiden siivoaminen käsin jatkuu Intiassa paikallisten viranomaisten tuella.

Human Rights Watch on julkaissut raportin, jossa se vaatii Intian hallitusta lopettamaan käytännön, joka pakottaa dalit-yhteisöt ihmisarvoa alentavaan käymälätyöhön. Käytännön kieltävä laki on jo olemassa, mutta viranomaiset eivät valvo sen toimeenpanoa.

Cleaning Human Waste: ”Manual Scavencing” -raportti dokumentoi manuaalisen puhdistusjärjestelmän käytännöt. Kastittomien naisten työnä on kotien kuivakäymälöiden puhdistaminen, miehet tekevät fyysisesti raskaammat viemäreiden ja sakokaivojen tyhjennykset. ”Intian hallituksen epäonnistuminen kastiin perustuvan käymälätyön lopettamisesta johtuu syrjinnästä ja paikallisesta haluttomuudesta puuttua asiaan”, sanoo Meenakshi Ganguly, Human Rights Watchin Etelä-Aasian johtaja.

Human Rights Watch on haastatellut tänä vuonna noin 135 ihmistä, joista yli sata työskentelee tai on työskennellyt käymälöissä Intian Gujaratin, Madhya Pradeshin, Maharashtran, Rajasthan ja Uttar Pradeshin osavaltioissa. Kylätoimikunnat ja kunnat järjestävät ulosteiden puhdistustyön vanhan käytännön mukaisesti.

Käymälätyöläisten stigma näkyy myös vaikeutena saada koulutusta tai valtion apua asumiseen ja työllistymiseen. Raportin mukaan käymälätyöläiset kärsivät väkivallan uhasta, häädöistä ja ahdistelusta. Palkka jätetään usein maksamatta. Terveysongelmina raportoidaan pahoinvointi, päänsärky, hengityselinten ja ihon sairaudet, anemia, ripuli ja oksentelu. Hapenpuute tappaa ja vaurioittaa viemäreiden lietteeseen sukeltavia miehiä. Terveydellisiä haittoja lisäävät aliravitsemus ja kyvyttömyys hyödyntää terveyspalveluja.

Käymälöiden käsintyhjennys ja siihen pakottava kastisyrjintä ovat Intian lainsäädännön ja perustuslain vastaisia. Intian hallituksen toimenpiteet käytännön lopettamiseksi ovat kuitenkin riittämättömät. Maaliskuussa 2014 Intian korkein oikeus määritti manuaalisen puhdistusjärjestelmän rikkovan kansainvälistä ihmisoikeussopimusta. Tuomioistuin vaati tehokasta puuttumista käytäntöön, mutta Intian uusi hallitus ei ole vielä tarttunut asiaan.

Raportti on saatavilla osoitteessa:
http://hrw.org/node/128150

Video- ja kuvamateriaalia:
http://multimedia.hrw.org/distribute/mlxetnqkyi

Lisätietoa:
Dalitien solidaarisuusverkosto
Puheenjohtaja Mikko Malkavaara p. 0400 874563
www.dalit.fi