Keskustelutilaisuus: Kastisyrjintä globaalina ihmisoikeuskysymyksenä

Dalitien solidaarisuusverkosto (DSNFi) ja Suomen Lähetysseura järjestävät globaalia kastisyrjintää koskevan keskustelutilaisuuden. Pääpuhujana tilaisuudessa on Meena Varma, International Dalit Solidarity Networkin johtaja sekä Dalit Solidarity Network UK:n toiminnanjohtaja Iso-Britanniasta. Tilaisuus pidetään keskiviikkona 21. maaliskuuta kello 14.30-16.30 Helsingin yliopiston Metsätalossa, sali 28 (Unioninkatu 40). Tapahtuma on englanninkielinen.

Kastisyrjinnästä kärsii noin 260 miljoonaa ihmistä, joista valtaosa asuu Etelä-Aasiassa. Kastisyrjintä ei kuitenkaan rajoitu Etelä-Aasian maihin, vaan kasti ja kastikäytännöt kulkevat ihmisyhteisöissä maahanmuuton mukana.

Kastijärjestelmä jakaa ihmiset syntyperän perusteella ryhmiin, joilla on yhteiskunnassa erilaiset oikeudet. Kastiasema määrittää arvon ja ammatin lisäksi myös sen, missä voi asua, kenen kanssa voi aterioida ja kenen kanssa solmia avioliiton. Kastijärjestelmän pohjalla olevia pidetään saastaisina ja he kohtaavat monenlaista syrjintää. ”Koskettamattomat” eli dalitit kohtaavat syrjintää elämän kaikilla osa-alueilla ja heidät pakotetaan usein suorittamaan likaisimpia ja vaarallisimpia töitä.

International Dalit Solidarity Network (IDSN) perustettiin vuonna 2000 ajamaan dalitien ihmisoikeusasiaa ja lisäämään ihmisten tietoisuutta kastisyrjinnästä kansainvälisesti. Verkoston työllä on ollut merkittävä vaikutus kastisyrjinnän nostamisessa kansainvälisesti tärkeäksi ihmisoikeuskysymykseksi. Dalit Solidarity Network UK on kampanjointia ja vaikuttamistyötä tekevä järjestö, joka työskentelee kastisyrjinnän lopettamiseksi Iso-Britanniassa. Suomalainen sisarverkosto DSNFi on perustettu vuonna 2010.

Ohjelma:
• Avauspuheenvuoro: Tytti Matsinen, ihmisoikeusasiantuntija, Suomen Lähetysseura
• Pääpuheenvuoro: Meena Varma, toiminnanjohtaja, International Dalit Solidarity Network
• Kommentti: Anu Vasamies-Hackenbruch, kehitysyhteistyökoordinaattori (Nepal), Suomen Lähetysseura
• Kommentti: Kaari Mattila, pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto
• Vapaata keskustelua

Keskiviikkona 21. maaliskuuta kello 14.30-16.30
Metsätalo, sali 28, Helsingin yliopisto (Unioninkatu 40)

Ei ennakkoilmoittautumista (salissa on 30 istumapaikkaa).

Tilaisuuden järjestävät:


Dalitien solidaarisuusverkosto ry (DSNFi) on vapaaehtoisvoimin toimiva järjestö, joka tekee vaikuttamistyötä kastisyrjinnän poistamiseksi. dalit.fi

Suomen Lähetysseura on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälinen toimija ja yksi Suomen suurimmista kehitysyhteistyöjärjestöistä. Lähetysseura on tukenut daliteja Nepalissa erilaisten projektien kautta jo lähes 40 vuoden ajan. suomenlahetysseura.fi