Dalitien solidaarisuusverkosto ottaa kantaa OECD:n vastuullisuussuosituksiin

Vaikuttamistoiminnassaan Dalitien solidaarisuusverkosto on halunnut nostaa näkyviin kastijärjestelmän ihmisoikeusrikkomukset OECD:n monikansallisia yrityksiä koskeviin vastuullisuussuosituksiin. OECD:lla on kussakin sen jäsenmaassa kansallinen yhteystaho tämän asian tiimoilta. Suomessa tämä taho on Työ- ja elinkeinoministeriö. Sen alaisuudessa toimii Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta YHVA, jossa on jäseniä yhteiskunnan eri sektoreilta. Mukana on kirkon edustajia ja järjestöjen puolelta mm. Finnwatch, SASK ja Fingo. Ammattiyhdistyksillä on myös vahva edustus. Osa niistä on myös Fingon jäseniä.

Verkoston puolesta puheenjohtaja Timo Lappalainen on lähettänyt lobbausviestejä YHVA:n järjestö- ja TEM-edustajille. Kirkon ja järjestöjen edustajat ovat olleet myönteisiä asiallamme.

Mitä sitten lobattiin?

OECD ylläpitää suosituksiaan monikansallisille yrityksille (MNE) hyvistä ja vastuullisista toimintatavoista (Guidelines for Multinational Enterprises). Kyseessä ei siis ole yritystoiminnan normatiivisesta säätelystä lakisääteisesti. Ohjeistukset ovat siis suosituksia. Silti IDSN:n pääsihteeri Meena Varma pitää näitä ohjeistuksia merkittävänä ja välttävänä työkaluna tässä vaiheessa niin pitkään kunnes saadaan sitovaa lainsäädäntöä ja sääntelyä. 

Näitä OECD:n suosituksia päivitetään hitaalla syklillä. Tehtävää varten on perustettu erillinen OECD:n työryhmä, jonka tehtävä on tunnistaa päivitystarpeet. OECD Watch-verkosto on nyt tunnistanut 14 päivitettävää kohtaa. Työryhmän raportti ei mainitse kuitenkaan sanallakaan kastisyrjintää ja sen vaikutuksia miljooniin ihmisiin. Siksi asiaan halutaan puuttua. Dalitien sorrettu asema on tehtävä näkyväksi.

Meena Varman tiedon mukaan työryhmän raportti annetaan OECD:n päättäville elimille piakkoin ja siksi vaikuttamisen momentum on juuri nyt.  IDSN on ollut yhteydessä jäsenjärjestöihinsä ja pyytänyt niiden tukea vaikuttaakseen ao. instansseihin vaikuttamisessa.