OECD:n yritysvastuuohjeisiin mukaan kastisyrjinnän ehkäisy

Dalitien solidaarisuusverkosto on osallistunut Kansainvälisen dalitien solidaarisuusverkoston (IDSN) yhteiskampanjaan. Tavoitteena on sisällyttää kastisyrjinnän ehkäiseminen OECD:n yritysvastuuta koskeviin ohjeistuksiin monikansallisille yrityksille (OECD Guidelines for Multinational Enterprises). Ohjesääntöä tarkistetaan parhaillaan OECD:ssä. Huolena on, että työryhmän ensimmäisessä raportissa päivitettävistä ohjeista ei ollut mitään mainintaa daliteihin kohdistuvasta syrjinnästä eikä keinoista sen torjumiseksi.

Dalitien solidaarisuusverkosto on lähettänyt asiasta kirjeen sekä laajemman IDSN:n laatiman selonteon eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan sekä eduskunnan ihmisoikeusryhmän johdolle, työ- ja elinkeinoministeriön nimittämän yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan johdolle sekä ulkoministeriön ihmisoikeuspolitiikkayksikön johdolle ja keskeisille vaikuttajille.

Lisäksi Dalitien solidaarisuusverkosto on vastannut suoraan OECD:n toimeenpanemaan kyselyyn siitä, miten ohjeistusta tulisi uudistaa. Vastauksissaan Dalitien solidaarisuusverkosto painotti erityisesti kastin ja kastisyrjinnän mainitsemisen tärkeyttä. Monikansallisten yritysten toiminta ja niiden alihankintaketjut vaikuttavat kymmeniin miljooniin daliteihin maailmassa.