Dalit Story Groups – SUS-yhteistyö käynnistynyt hyvin pandemiasta huolimatta

Dalit-nuorten voimaannuttamishanke, Dalit Story Groups, on käynnistynyt pandemiasta huolimatta. Dalitien Solidaarisuusverkoston hallitus seuraa tiiviisti dalit-nuorten parissa käynnistettyä vertaistukihanketta. Yhteistyöjärjestö SUS:in perusteellisen puolivuotisraportin (maalis–elokuu 2021) mukaan hanke on saatu vireille viidessä kunnassa Etelä-Nepalin Sarlahissa.

Tavoitteena on lisätä sekä vaikuttamisen taitoa että paikallista sekä kansainvälistä tietoisuutta dalit-nuorten kokemasta kastisyrjinnästä. Nepalin koronatilanne on hidastanut hankkeen liikkeelle saamista. Kussakin viidessä kunnassa on perustettu Dalit Story Club. Mukana klubeissa on 110 dalit-nuorta. Nuorista 17 on saanut SUS:lta koulutusta ihmisoikeuksista, juridiikasta, perustuslaillisista oikeuksista ja edunvalvonnasta. Merkittävin ensimmäisen puolivuotiskauden saavutus on verkkosivusto (dalitstory.org.np), joka yhdistää kaikki klubien jäsenet, mutta palvelee koko Nepalin dalit-yhteisöä julkaisemalla tarinoita, lausuntoja ja hallinnollista tietoa.

Hankkeen onnistunutta toteutusta rajoittaa voimavarojen vähyys. Tällä hetkellä enimmäkseen vapaaehtoisvoimin toimiva hanke tarvitsisi SUS:n arvion mukaan oman työntekijänsä. Viiden klubin toiminta vaatii jatkuvaa tukea.

Nuorten varustaminen tarinankerrontaan, bloggaamiseen ja vaikuttamiseen jatkuu hankkeen edetessä.