­Euroopan Dalitien solidaarisuusverkosto: Dalitien nykytilanne on ihmisoikeusloukkaus

Euroopan Dalitien solidaarisuusverkosto kokoontui Kööpenhaminassa 8.-9.2.2022. Työtä on tehty etänä pandemian aikaan. Verkoston Englannissa asuva pääsihteeri Meena Varma oli itsekin Tanskassa ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen. Tanskan toimistossa työskentelevät hallintosihteeri, viestinnän asiantuntija ja taloussihteeri.

Euroopan solidaarisuusverkostojen kokoukseen oli kutsuttu kaksi edustajaa kustakin verkoston maasta: Saksasta ja Norjasta, jotka rahoittavat verkostoa sekä Hollannista ja Suomesta. Etänä olivat paikalla myös Ison-Britannian verkoston koordinaattori, joka oli juuri aloittanut uuden työnsä sekä verkostolle työtään osa-aikaisina tekevät vaikuttamistyön asiantuntijat EU:ssa ja YK:ssa. Tarkoituksena oli koota tietoa verkostojen tilanteesta ja tavoitteista eri maissa.

Puheenjohtaja Timo Lappalainen piti erinomaisena sitä, että kokous järjestettiin heti rajoitusten poistuttua.

”Kokous oli hyvähenkinen, luotiin tilannekuvaa Euroopan ja Intian sekä muiden maiden dalitien tilanteesta. Samalla luotiin pohjaa yhteistyön tiivistymiselle.”

Tanskassa verkoston työ on päättynyt, vaikka toimisto siellä sijaitseekin. Ruotsin verkoston uudelleen avautumista Meena Varma suunnitteli. Mukana oli Göteborgissa opiskeleva dalit-nuori Priya sekä Saksan Göttingenissä tutkijana toimiva Rupa.

 Mitä aktivismille kuuluu?

Pääsihteeri Meena Varman mukaan Intian dalit-verkostojen oma tilanne on fragmentoitunut ja poliittisesti vaikea nykyhallinnon alaisena. Verkostolla ei ole suoria kumppaneita Intiassa, mutta sen hallituksessa on dalit-jäseniä ja rahoituskumppanuuksien edustajat Saksasta ja Norjasta.

Intiassa on syntynyt nuorten toimesta erilaisia aktivismitoimia muun muassa Blue Clubit, jotka kokosivat slummien nuoria yhteen. Dalit-aktivisti ja nykyisin Göteborgissa viestintää ja rauhankasvatusta maisteriohjelmassa opiskeleva Priya pyysi paikalliselta poliisilta lupaa käyttää tyhjänä ollutta nuorisoklubia. Seinät maalattiin sinisiksi ja nuorten kokoontumistila oli valmis. Nuorten vertaistukea ovat vahvistaneet toimittajien ja median yhteistoimet dalitien tilanteen ja ihmisoikeusloukkausten esiin saamiseksi verkossa ja muussa mediatyössä.

Meena Varma nosti esille erityisesti nuorten aktivismia ja toivoi juuri dalitien omaa vastuunottoa entistä enemmän. Kokouksessa lanseerattiin ideana laaja-alainen ja viraalina leviävä nuorten somevaikuttamiskampanja sekä nuorten akateeminen opiskelijoiden verkosto dalitien solidaarisuuden puolesta, joka leviäisi eri puolille Eurooppaa juuri yliopistoissa.

Vaikuttamistoiminta keskeistä

Meena Varman johtaman verkoston pääasiallinen tehtävä on saada dalitien ihmisoikeusloukkaukset näkyviksi mediatyön avulla sekä vaikuttaa erilaisiin prosesseihin ja päätösasiakirjoihin. Näin kastiin perustuva syrjintä tulisi näkyviin ihmisoikeusloukkauksena.

Keskeistä lobbaustoiminnassa on, että ei maininta vain yleisesti hauraassa asemassa olevista ihmisryhmistä ja sorrosta heitä kohtaan, jolloin dalitit olisivat ikään kuin tämän ryhmän sisällä. Tärkeää on saada kastisyrjintä näkyväksi ja poistetuksi nimettynä ja sanoitettuna syrjintänä.