Europarlamentaarikkojen avoin kirje intialaisten ihmisoikeuspuolustajien kohtelusta Intian hallitukselle

Suomalainen europarlamentaarikko Alviina Alametsä (Greens/EFA)  laati avoimen kirjeen ja keräsi kaksikymmentä europarlamentaarikkokollegaansa allekirjoittajiksi Intian ihmisoikeuspuolustajien epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Kirje on osoitettu Intian hallitukselle nostaen esiin ihmisoikeuksien puolustajien työn tukahduttamisen ja poliittisesti motivoituneet vangitsemiset. Kirjeessä puhutaan suoraan daliteista ja adivaseista Intian marginalisoituneimpina ryhminä. Erityisesti heidän ihmisoikeuksistaan on kysymys. Toisena suomalaisena allekirjoittajana on Miapetra Kumpula-Natri (S&D).

https://www.alviina.fi/blogi/2022/3/7/avoin-kirje-intian-ihmisoikeuspuolustajien-kohtelustaopen-letter-regarding-the-treatment-of-human-rights-defenders-in-india?fbclid=IwAR1PrlFGRbfrSuevyvO-cq37wsNvQHWFFHeeC2sZXHk43ijtbHZ09aPRKQo