Kastisyrjintä

Kastijärjestelmä on kulttuurin ja uskonnon perinteestä nouseva sosiaalisen ja taloudellisen hallinnan muoto. Se jakaa ihmiset sosiaalisiin luokkiin, kasteihin, joissa yhteiskunnallinen asema perustuu syntyperään ja on muuttumaton. Hierarkian huipulla olevilla on eniten oikeuksia ja vähiten velvollisuuksia, kun taas pohjalla oikeuksia ei ole lainkaan, mutta velvollisuuksia sitäkin enemmän. Järjestelmää ylläpitävät sosiaaliset ja taloudelliset rakenteet, joiden avulla rangaistaan ruodusta poikkeavia.

Kastijärjestelmän ulkopuolelle jääviä pidetään koskettamattomina. He ovat epäpuhtaita ja siksi saastuttavia. Heidät pakotetaan likaisimpiin ja vaarallisimpiin töihin. Pahimmillaan he avaavat tukkeutuneita viemäreitä käsin ja siivoavat kuivakäymälöiden ulosteita ilman palkkaa. Tällaiset ammatit korostavat entisestään heidän kantamaansa sosiaalista stigmaa.

Kulttuuriin sisäänrakennettu epätasa-arvoisuus johtaa köyhyyteen, koska alempiarvoisina pidetyt ihmisryhmät jäävät osattomiksi yhteiskunnallisesta tuesta eivätkä voi osallistua päätöksentekoon.