Uutiset

maalis 12 2014

Vuosikokous 18.3.2014 Helsingissä

in News

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään 18.3.2014 Kepan kokoustiloissa Töölöntorinkadulla Helsingissä. Vuosikokousesitelmän pitää Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattila, joka on tehnyt sosiologista kenttätutkimusta Intiassa.

Read more

maalis 12 2014

Dalitien solidaarisuusverkosto Maailma kylässä -festivaalilla 2014

in News

Dalitien solidaarisuusverkosto osallistuu Maailma kylässä -festivaalille Helsingin Kaisaniemessä 24.–25. toukokuuta 2014. Luvassa on keskusteluja intialaisen vieraan kanssa, tietoa ja vaikuttamismahdollisuuksia. Festivaalilla voi myös tutustua valokuvanäyttelyyn.

Read more

loka 08 2013

TIEDOKSI MEDIALLE 8.10.2013: Erkki Tuomioja lupasi aloitteellisuutta kastisyrjinnän vastustamisessa

in News

Ulkoministeri Tuomioja lupasi aloitteellisuutta kastisyrjinnän vastustamisessa. Seuraavaa Intian-matkaansa varten ulkoministeri lupasi miettiä, miten hän ottaa kastisyrjinnän siellä esiin. Asia tuli esille tänään Helsingin yliopistolla järjestetyssä paneelikeskustelussa, jossa käsiteltiin kastisyrjinnän politisoitumista. Myös kansanedustaja, Keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko ja Suomen Kuvalehden päätoimittaja Tapani Ruokanen toivat esiin monia näkökulmia kastiasiaan. Koko mediatiedote on luettavissa täällä.

Samana päivänä järjestettiin myös toinen keskustelu, jossa kansalaisyhteiskunnan vaikuttamismahdollisuuksia pohtivat Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattila, Amnestyn puheenjohtaja Jussi Förbom ja Dalitien solidaarisuusverkoston puheenjohtaja Mikko Malkavaara.

Read more

syys 30 2013

DSNFi mukana YK:n yleiskokoukseen lähetettävässä kannanotossa

in News

Dalitien solidaarisuusverkosto on mukana 18. syyskuuta 2013 julkaistussa 11 suomalaisen kansalaisjärjestön yhteistyössä laatimassa asiakirjassa, jossa ne esittävät kantansa YK:n yleiskokouksen vuosituhattavoitteista ja post-2015 -kehitysohjelmasta. Kastisyrjintä on yksi teemoista, joihin kansalaisjärjestöjen mielestä Suomen tulisi erityisesti kiinnittää huomiotaan. Asiakirja on luettavissa täällä.

Read more

syys 05 2013

Dalitien solidaarisuusverkosto hämmästelee Stora Enson kastiasennetta

in News

Finnwatchin tutkimus paljastaa, ettei Stora Enso ole kiinnostunut tutkimaan Intian-tehtaansa työntekijöiden kastiasemaa. Tämä johtaa kastisyrjinnän jatkumiseen.

Dalitien solidaarisuusverkosto hämmästelee Stora Enson kastiasenteita Finnwatchin 3. syyskuuta ilmestyneessä tutkimuksessa. Stora Enso perustelee puolueettomuudella haluttomuuttaan selvittää työntekijöidensä kastiasemaa. ”Asenne edustaa yläkastisten intialaisten ajatusmaailmaa ja mahdollistaa kastisyrjinnän jatkumisen. Puolueettomuus on näennäistä, koska intialaisessa kulttuurissa jokainen tietää toisensa kastitaustan”, sanoo Dalitien solidaarisuusverkoston puheenjohtaja Mikko Malkavaara.

Finnwatchin tutkimus suosittaa kastiryhmien ulkopuolelle jäävien dalitien positiivista erityiskohtelua henkilöstöpolitiikassa. Dalitien solidaarisuusverkosto yhtyy Finnwatchin suositukseen ja muistuttaa myös Intian valtion käyttävän positiivista erityiskohtelua tukitoimenaan.

”Kastiin perustuva syrjintä ilmenee työpaikoilla kohtuuttoman pienenä palkkana, huonoina työsuhde-etuina, vaikeutena edetä johtaviin tehtäviin, vaarallisina työolosuhteina tai jopa pakkotyönä. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat kastijärjestelmän ulkopuolelle jäävät dalitit”, toteaa Malkavaara.

Finnwatchin tutkimuksessa selvisi, että Stora Enso Inpacin tuotannollisista työntekijöistä arviolta 75 prosenttia on daliteja. Työnjohdollisissa tehtävissä daliteja on kuitenkin hyvin vähän. Tehtaasta ei löytynyt pakkotyövoiman tai ihmiskaupan käytäntöjä, mutta ei myöskään pyrkimystä dalitien tunnetusti huonon aseman aktiiviseen parantamiseen.

”Dalitien positiivinen erityiskohtelu on konkreettinen toimenpide kastiin perustuvaa syrjintää vastaan. Sen tulisi sisältää kaikkien työntekijöiden koulutusta kastisyrjinnän vastaiseen kamppailuun sekä erityisponnisteluja dalit-taustaisten ihmisten rekrytoimiseksi ja kouluttamiseksi myös johtaviin tehtäviin. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää dalit-naisiin, jotka ovat kastittomuutensa mutta myös sukupuolensa vuoksi kaksinkertaisesti syrjittyjä”, toteaa Malkavaara.

Työkaluja kastisyrjinnän ehkäisemiseksi löytyy muun muassa Dalitien solidaarisuusverkoston kansainvälisen kattojärjestön International Dalit Solidarity Networkin (IDSN) julkaisusta ”Ambedkarin periaatteet” sekä IDSN:n ja Tanskan ihmisoikeusinstituutin julkaisusta ”Dalit Discrimination Check”.

Lisätietoja:

Dalitien solidaarisuusverkoston puheenjohtaja Mikko Malkavaara, p. 0400 874563, mikko.malkavaara@dalit.fi.

Dalitien solidaarisuusverkoston vaikuttamistyön vastaava Minna Havunen, p. 040 751 4211, minna.havunen@dalit.fi.

Stora Enson vastaus Finnwatchin tutkimukseen

Finnwatchin tutkimus kokonaisuudessaan

Ambedkarin periaatteet

Dalit Discrimination Check 

 

Read more

touko 29 2013

Valokuvanäyttely daliteista Diakissa

in News

Tanskalaisen Jacob Carlsenin valokuvanäyttely Etelä-Aasian dalitien elinoloista on nähtävillä Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloissa (Sturenkatu 2, Helsinki) 29.-31. toukokuuta 2013. Suomeksi toimitettu ja tekstitetty näyttely on nyt ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan yleisön nähtävillä.

Jacob Carlsen matkusti vuosina 2007 ja 2008 useissa Intian osavaltioissa, Nepalissa, Pakistanissa ja Bangladeshissa, joissa hän tutustui dalitien arkeen ja kastisyrjinnän todellisuuteen.

Näyttelyn otsikko on Koskettamattomat: epätasa-arvoiset ja muista erillään. Näyttely koostuu 25 suurikokoisesta roll-upista, jotka on ryhmitelty eri teemoihin. Väliotsikot ovat paljon puhuvia: Vapaudella on hintansa, Lakaisijan poika on lakaisija, Kun katastrofi iskee, Nykypäivän orjuus ja Dalit-nainen kärsii kolminkertaisesti. Voimakkaiden kuvien ohella näyttely tarjoaa paljon tietoa.

Valokuvanäyttelyä on mahdollista tilata eri puolille Suomea. Seuraavan kerran se on esillä kokonaisuudessaan ainakin Helsingin yliopiston opiskelijakirjastossa Kaisassa lokakuussa 2013.

Read more

joulu 17 2012

Euroopan parlamentti hyväksyi historiallisen päätöslauselman kastisyrjinnästä

in News

TIEDOTE: Voimakassanainen päätöslauselma Intian kastijärjestelmästä hyväksyttiin Euroopan parlamentissa Strasbourgissa 13.12.2012. Parlamentti tuomitsee kastittomiin kohdistuneet raa’at väkivallanteot ja vaatii Intian hallitusta tehokkaampiin toimiin kastikysymyksessä.

Euroopan parlamentti vaatii Intian viranomaisia toteuttamaan lukuisat lupauksensa lopettaa kastittomiin kohdistuvat ihmisoikeusrikkomukset. Päätöslauselma lähettää vahvan viestin miljoonille kastisyrjinnän uhreille ja vaatii Intiaa takaamaan dalitien ja muiden haavoittuvien ryhmien turvallisuuden.

Parlamentti tunnustaa, että Intia on tehnyt paljon poistaakseen kastisyrjinnän, mutta työ on pahasti kesken. Päätöslauselmassa esitetään syvä huoli siitä, että daliteihin kohdistuu jatkuvasti julmia väkivallantekoja ja syrjintää. Paikallisviranomaisten ja poliisin puuttuminen asioihin on riittämätöntä.

Päätöslauselmassa todetaan, että käymälöiden ja viemärien käsinpuhdistus syntyperään perustuvana perinnöllisenä työnä on epäinhimillistä. Euroopan parlamentti vaatii Intiaa tarkentamaan lainsäädäntöään ja valvomaan sen noudattamista.

Parlamentti edellyttää EU:n instituutioiden kehittävän kastisyrjintään liittyvän toimintaohjeistuksen ja hyväksymään YK:n periaatteet työhön ja syntyperään perustuvaa syrjintää vastaan.

”Euroopan parlamentti lähettää päätöslauselmassa selkeän viestin Intian hallitukselle. On aika lopettaa kastiin perustuva syrjintä. On myös korkea aika, että EU ottaa käyttöön oman toimintaohjelman kastijärjestelmään puuttumiseksi ja sen tunnistamiseksi globaalina ihmisoikeusongelmana”, sanoo kainsainvälisen dalitien solidaarisuusverkoston koordinaattori Rikke Nöhrlind.

Päätöslause hyväksyttiin yksimielisesti. Keskustelussa monet parlamentin jäsenet sanoivat, ettei Intian hallitus ota vakavasti velvoitteitaan edistää ihmisoikeuksia ja että viranomaisten tulee tehokkaammin turvata dalitien oikeuksia puolustavien lakien toteutuminen.

Parlamentin ihmisoikeuksien alakomitean puheenjohtaja Barbara Lochbiehler totesi käsittelyn yhteydessä:

”Daliteja on neljännes Intian väestöstä. Intia on säätänyt daliteja suojaavia lakeja, mutta pannut niitä täytäntöön heikolla menestyksellä.” Hän pyysi EU:lta tukea tätä modernia orjuutta vastustavalle kansalaistoiminnalle.

Euroopan parlamentin Intia-delegaation puheenjohtaja Peter van Dalen ilmaisi huolensa siitä, että poliisi osallistuu dalitien kiduttamiseen ja että daliteja prostituutioon pakottavat jäävät rangaistuksetta. ”Me Euroopan unionina voimme vaikuttaa tässä asiassa muutoksen. Intian sosiaalipalveluja ja lainsäädäntöä tulee uudistaa. EU:n tulisi pitää tätä ehtona, kun Intian kanssa neuvotellaan uusista kauppasopimuksista”, van Dalen vaati.
Useissa puheenvuoroissa viitattiin äskettäisiin väkivaltatapauksiin. Haryanan osavaltiossa dalit-tytöt ovat joutuneet järjestelmällisten joukkoraiskausten kohteiksi, ja Tamil Nadun osavaltiossa kastiin kuuluvat tuhosivat useita dalitien yhteisöjä. Väkivallan seurauksena 1500 ihmistä jäi kodittomiksi.

”Tapaukset osoittavat, kuinka valitettavan vähän dalitien suojelemiseksi on tehty”, sanoi europarlamentaarikko Mitro Repo (sd). Suomalaista aloitetta valmistelleisiin kuuluivat Revon lisäksi Anneli Jäätteenmäki (kesk), Liisa Jaakonsaari (sd), Eija-Riitta Korhola (kok), Sari Essayah (kd) sekä Satu Hassi (vihr).

Euroopan parlamentti pyytää presidenttinsä lähettämään päätöslauselman Intian pääministerille, EU:n instituutioille ja jäsenmaille sekä YK:n pääsihteerille. Päätöslauselma sisältää selkeän viestin myös EU:n ulkoasiain korkealle edustajalle sekä ihmisoikeuksista vastaavalle erityisedustajalle.

”Työ dalitien aseman edistämiseksi vaatii pitkän tähtäimen ponnisteluja kaikilla tasoilla. Dalitien solidaarisuusverkosto iloitsee siitä, että suomalaiset mepit läpi puoluekentän olivat aktiivisesti valmistelemassa ja tukivat tätä historiallista päätöslauselmaa”, sanoo verkoston puheenjohtaja Mikko Malkavaara.

Dalitien solidaarisuusverkosto on vuonna 2010 perustettu kansalaisjärjestö, joka pyrkii lisäämään tietoisuutta kastisyrjinnästä ja vaikuttamaan sen poistamiseksi.

Lisätietoja:
Mikko Malkavaara, Dalitien solidaarisuusverkosto, puheenjohtaja, p. 0400 874563.

www.dalit.fi

International Dalit Solidarity Network www.idsn.org

Euroopan parlamentin dalit-päätöslauselma:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+P7-RC-2012-0574+0+DOC+PDF+V0//EN

Kansainvälisiä haastateltavia:
Ms. Rikke Nöhrlind, International Dalit Solidarity Network (IDSN), koordinaattori,
tel. +45 2970 0630.

Ms. Asha Kowtal, National Campaign on Dalit Human Rights, India: tel. + 91 9560 100442 (dalitien ihmisoikeustilanne, dalit-naiset, Haryanan raiskaustapaukset Intiassa).

Mr. Henri Tiphagne, People’s Watch, India: +91 9894 025859 (yleinen ihmisoikeustilanne Intiassa, Dharmapurin tapaus).

Read more

loka 19 2012

Dalitien solidaarisuusverkoston syystapaaminen 10.10.2012

in News

Intialaisen dalit-keskusjärjestön puheenjohtajan Vijay Parmarin Suomen-vierailu antoi aiheen myös Dalitien solidaarisuusverkoston syystapaamiseen, joka järjestettiin Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksessa Kepassa Helsingissä 10. lokakuuta 2012. Kutsua oli noudattanut 18 verkoston jäsentä, joukossa myös muutamia ensikertalaisia.

Illan pääantina oli Vijay Parmarin puheenvuoro sekä aktiivinen keskustelu, jossa verkostolaiset tekivät runsaasti kysymyksiä. Tilaisuudessa esitettiin myös uusi suomenkielinen video Emme ole koskettamattomia ja tutustuttiin uusiin verkkosivuihin.

Read more

loka 19 2012

”Emme ole koskettamattomia” SUOMENKIELINEN DALIT-VIDEO YOUTUBESSA

in News

Dalitien solidaarisuusverkoston suomeksi toimittama lyhytelokuva Emme ole koskettamattomia sai ensiesityksensä verkoston vaikuttamisseminaarissa 10. lokakuuta. Youtube-palveluun lisätty video löytyy myös dalit.fi-sivuston Kastisyrjintä-otsikon alta.

Videon on tehnyt kansainvälinen dalitien solidaarisuusverkosto IDSN. Käsikirjoitus on keskusjärjestön tiedotussihteerin Maria Brink Schleimannin. Video on koostettu kymmenistä eri elokuvista. Keskeinen aarreaitta dalitien elämää kuvaavaan elokuva-aineistoon on ollut intialaisen Video Volunteersin (www.videovolunteers.org) toteuttama projekti India Unheard (Intia, josta et ole kuullut), joka kouluttaa daliteja kuvaamaan jokapäiväistä elämäänsä.

Suomalaisen version toteutti pääkaupunkiseudun seurakuntien mediatoimitus Toivontuottajat. Sen suomensi Sora Kankare ja editoi Katri Saarela. Lukijan ääni on Outi Ikosen.

Read more

loka 19 2012

Intialainen dalit-johtaja Vijay Parmar: YKSITYISSEKTORIN VAHVISTUMINEN HEIKENTÄÄ DALITIEN ASEMAA

in News

”Yksityissektorin laajentuminen ja sen merkityksen kasvu Intian talouselämässä vaikuttaa suoraan daliteihin”, sanoi intialaisen dalitien ihmisoikeusjärjestön puheenjohtaja Vijay Parmar Dalitien solidaarisuusverkoston Helsingissä 10.10. 2012 järjestämässä seminaarissa Kasti suomalaisten haasteena Etelä-Aasiassa.

”Valtion työpaikoista 16 prosentin kiintiö on säädetty daliteille, mutta paikkoja on vähän ja valtio on yksityistänyt monia palvelujaan. Yksityisellä sektorilla ei ole dalit-kiintiöitä eikä velvoitteita, joten daliteja ei sinne palkata”, Vijay Parmar totesi. ”Kastiajattelu vaikuttaa voimakkaasti yksityisellä sektorilla.”

”Luonnollisesti valtion daliteille määrittämät kiintiöpaikat tarkoittavat lähes poikkeuksetta alimman tason tehtäviä”, Vijay Parmar sanoi. ”Sama koskee muita työtehtäviä. Jos dalit saa työpaikan, kyse on yleensä ruumiillisesta työstä.”

Intiassa tehdyn selvityksen mukaan noin miljoonasta maassa toimivasta yrityksestä 672 on sellaisia, jotka ovat allekirjoittaneet aloitteen dalitien työllistämisestä. Myönteisin Vijay Parmarin uutinen oli, että Intian suurin yritys, yli 80 maassa toimiva Tata Group, on niiden joukossa. Suurin osa yrityksistä väittää noudattavansa ihmisoikeuksia, mutta ne eivät allekirjoita asiaa koskevia sitoumuksia eivätkä työllistä daliteja.

Entinen lapsityöläinen järjestöjohtajana

Vijay Parmar on itse dalit, joka on noussut lapsityöläisestä järjestöjohtajaksi. Hän kasvoi roomalaiskatoliseksi kääntyneen isoäitinsä luona, ja hänen onnekseen lähistöllä oli katolinen lähetysasema ja koulu, jossa ymmärrettiin, miten pieni työläispoika pääsi kouluun vain harvoin.

Kristityksi kääntyminen ei asuinoloja muuttanut, vaan perhe asui maalattiaisessa savimajassaan dalit-yhteisössä. Koska he olivat kristittyjä, hallituksen tukia he eivät saaneet, niin kuin hinduihin, sikheihin ja buddhalaisuuteen lukeutuvat dalitit.

Heti koulunsa päätyttyä Vijay liittyi dalitien oloja kehittävään järjestöön. Nykyisin hän on kotivaltiossaan Gujaratissa toimivan Janvikas-järjestön toiminnanjohtaja ja samalla osatoimisesti valtakunnallisen keskusjärjestön (National Campaign for Dalit Human Rights – NCDHR) puheenjohtaja.

Ministeri Heidi Hautala: kiitos Dalitien solidaarisuusverkostolle

Saman seminaarin suomalainen pääpuhuja oli kehitysministeri Heidi Hautala, joka kertoi kokemuksistaan Nepalin dalit-yhteisöissä ja kiitti Dalitien solidaarisuusverkostolta saamastaan tuesta tunnistaa kastisyrjintää ja sen taustaongelmia.

Ministeri Hautala suhtautui positiivisesti mahdollisuuksiin kehittää koko yhteisöä tavoilla, joilla otetaan huomioon sekä dalitit että ei-dalitit. Keskeistä on kuitenkin kaikenlaisen syrjinnän vastustaminen, hän sanoi.

Seminaarin päätti paneelikeskustelu, jossa suomalaisen yritysmaailman ja kansalaisjärjestöjen edustajat pohtivat keinoja, miten kastimaissa toimivat suomalaiset eivät toimillaan tukisi kastisyrjintää edes passiivisesti. Vaikuttamisseminaarissa oli vähän yli 40 osanottajaa ulkoministeriöstä, liike-elämästä ja järjestöistä.

Read more

Sivu 4 (5)12345