DSNFi:n uusi hallitus 2016

Vuosikokous valitsi Dalitien solidaarisuusverkostolle uuden hallituksen 7.3.2016. Uutena puheenjohtajana aloittaa Minna Havunen, joka on toiminut aikaisemmin DSNFi:n vaikuttamistyön vastaavana ja varapuheenjohtajana. Väistyvä puheenjohtaja Mikko Malkavaara jatkaa hallituksessa tiedottajana ja asiantuntijana. Hallitus valitsi 4.4.2016 varapuheenjohtajaksi Sami Kivelän, joka on aikaisemmin vastannut  hallituksessa verkkoviestinnästä ja tapahtumista. Koko uuden hallituksen kokoonpano ja vastuut löytyvät alta:

 

 

Minna Havunen, puheenjohtaja ja vaikuttaminen

Minna kiinnostui kastisyrjinnän vastaisesta työstä vuonna 2009, kun tapasi Suomessa vierailleen nepalilaisen dalit-järjestön aktivistin. Minna on työskennellyt ihmisoikeuksien ja kehityskysymysten parissa eri kansalaisjärjestöissä. Dalitien solidaarisuusverkoston hallituksessa hän on ollut vuodesta 2011 toimien vaikuttamistyön vastaavana ja varapuheenjohtajana. Työ ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta on hänen sydäntään lähellä.

 Minna H.
Sami Kivelä, varapuheenjohtaja, varainhankinta ja yhteydet etelään

Sami on toiminut Dalitien solidaarisuusverkostossa vuodesta 2013 lähtien. 2000-luvun alussa hän kiersi Intian rinkka selässä, auttoi haavoittuvassa asemassa olevia lapsia Katmandussa ja teki gradunsa Nepalin uskonnoista ja kulttuureista. Sami on luotsannut monia kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja verkostoitunut laajasti Aasiassa. Hän unelmoi oikeudenmukaisuudesta ja uskoo asioiden voivan muuttua. Etelä-Aasia opettaa hänelle joka päivä lisää, ja hän haluaa tehdä oman pienen osansa yhdenvertaisemman maailman edistämiseksi.

 

 
Mikko Malkavaara, tiedottaja ja dalitkysymyksen asiantuntija

Mikko hätkähti ja kiinnostui Intian kastisyrjinnästä ja dalitien ihmisoikeuskamppailusta vuonna 1995 ja alkoi tutkia erityisesti kirkkojen sisäistä liikehdintää. Kirja ”Intialainen dalit-teologia” ilmestyi vuonna 1999. Sen jälkeen Mikko teki muutamia konferenssimatkoja Intiaan, kunnes vuonna 2009 Kirkkojen maailmanneuvosto ja Luterilainen maailmanliitto kutsuivat hänet asiantuntijaksi Bangkokiin kirkkojen kansainväliseen dalit-konferenssiin. Sieltä lähti kimmoke Dalitien solidaarisuusverkoston syntymiselle. Alkuvaiheen epävirallisten tapaamisten jälkeen yhdistys perustettiin elokuussa 2010. Mikko Malkavaara toimi ensimmäisenä puheenjohtajana maaliskuuhun 2016 saakka.

 
Kaisa Raittila, rahastonhoitaja ja jäsenvastaava

Kaisa lähti dalit-konferenssiin Bangkokiin kevättalvella 2009. Konferenssissa olleet suomalaiset totesivat, että jotakin on Suomessa asian hyväksi tehtävä. Niin alkoi pitää lounaskokouksiaan Dalitien solidaarisuusverkosto, joka vuonna 2010 järjestyi yhdistykseksi. Siitä lähtien Kaisa on ollut verkoston hallituksessa. Matka Nepaliin 2011 syvensi ymmärrystä kastikysymyksestä, jota Kaisa on pitänyt esillä lukuisissa lehtijutuissa.

 
Kukka Harvilahti, varainhankinta ja tapahtumat

Kukka on tutustunut dalitien asiaan työskennellessään Intian Karnatakassa tehdastyöläisnaisten oikeuksia ajavassa järjestössä ja Adiman kulttuurikeskuksessa. Häntä kiinnostaa erityisesti yhteiskunnallinen liikkuvuus, dalit-liike sekä globaaleja ja paikallisia valtarakenteita kommentoiva teatteri. Kukka on kiinnostunut tuomaan kastijärjestelmän piirteitä esiin erityisesti erilaisten taiteenmuotojen kautta.

 Kukka
Anne Meretmaa, opintomatka ja yhteydet etelään

Annen sydäntä sykähdyttivät Intian naiset ja lapset ensi kerran jo vuonna 1983. Työtehtävät järjestöissä ja korkeakoulussa 30 vuoden aikana tutustuttivat paremmin Nepaliin ja Intiaan ja jättivät jäljen. Nyt eläkkeellä erityisesti Nepalin tyttökauppa, jonka uhreista isoin osa on daliteja, on tullut lähelle. Oman kokemuksen jakaminen verkostossa on hänelle mieluinen uusi luottamustehtävä.

 Anne
Mari Metso, sihteeri ja tapahtumat

Marille Intian kulttuuri on tullut tutuksi joogan kautta. Dalitien tilanteeseen hän havahtui kuitenkin vasta teologian opintoihin sisältyneellä Intian kirkkohistorian kurssilla ja tuli sen innoittamana mukaan verkoston toimintaan. Mari haluaa omalta osaltaan olla vaikuttamassa ihmisoikeuksien toteutumiseen ja dalitien aseman parantamiseen. Marin tällä hetkellä työn alla oleva gradu liittyy daliteihin ja dalit-teologiaan, joten hän työskentelee aiheen parissa hyvinkin tiivisti ainakin seuraavan vuoden ajan.

 Mari
Timo Lappalainen, vaikuttaminen
 Timo
Minna Mannert, globaalikasvatus