Toimintasuunnitelma: Storytelling -tuki dalit-nuorille jatkuu

”Viime vuosi oli vilkasta ja mielenkiintoista aikaa verkostollemme. Kotisivumme uudistettiin, panostimme viestintään ja osallistuimme kansainvälisen Dalitien solidaarisuusverkoston IDSN:n johtamaan kampanjaan. Sillä pyrittiin edistämään dalitien asemaa rikkaiden maiden talous- ja kehitysyhteistyöjärjestön OECD:n suosituksissa”, kuvasi puheenjohtaja Timo Lappalainen koronapandemian varjostamaa vuotta verkoston työssä.

”Merkittävimmän osan ponnisteluistamme keskitimme kuitenkinyhteistyömme vahvistamiseen nepalilaisen Samaritan Uplift Service(SUS)-järjestön kanssa. Yhteistyömme avulla käynnistyi kolmivuotinen Storytelling-hanke dalit-nuorten tukemiseksi Terain alueella. Elokuuhun mennessä mukana oli jo 110 dalit-nuorta ja heistä 17 oli saanut koulutusta ihmisoikeuksista, juridiikasta,perustuslaillisista oikeuksista ja edunvalvonnasta.”

”Vuoden aikana toteutettu pienkeräys, joulunalusajan varainkeruuilta, kansainvälisen Kathmandu Chorale -kuoron konserttituotot ja jäsenmaksut auttavat meitä moninkertaistamaan tukemme SUS:lle ja sen kautta rohkaisemaan dalit-nuoria tuomaan tarinansa ja viestinsä yhä kuuluvammin esille eri foorumeilla.”

Hän kiitti vuosikokouksessa hallituksen puolesta kaikkia jäseniä ja tukijoita jo tähänastisesta tuesta.

”Lukuisat lahjoituksenne ja muut tuen osoituksenne ovat tuoneet valoa pandemiavuoden kurimuksessa: Meitä onkin tässä mukana monia,jotka puolustavat ihmisarvoa ja ihmisarvoista elämää!”

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin väitöstutkija Mari Metso ja rovasti Juha Rajamäki. Muina jäseninä jatkavat puheenjohtajaksi valittu Timo Lappalainen, Lauri Lind, Anu Vasamies-Hackenbruch, Mikko Malkavaara, Kaisa Raittila sekä Iiris Kivimäki.

DSNFi tosu 2022