Yearly Archives: 2013

Yearly Archives: 2013

loka 08 2013

TIEDOKSI MEDIALLE 8.10.2013: Erkki Tuomioja lupasi aloitteellisuutta kastisyrjinnän vastustamisessa

in News

Ulkoministeri Tuomioja lupasi aloitteellisuutta kastisyrjinnän vastustamisessa. Seuraavaa Intian-matkaansa varten ulkoministeri lupasi miettiä, miten hän ottaa kastisyrjinnän siellä esiin. Asia tuli esille tänään Helsingin yliopistolla järjestetyssä paneelikeskustelussa, jossa käsiteltiin kastisyrjinnän politisoitumista. Myös kansanedustaja, Keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko ja Suomen Kuvalehden päätoimittaja Tapani Ruokanen toivat esiin monia näkökulmia kastiasiaan. Koko mediatiedote on luettavissa täällä.

Samana päivänä järjestettiin myös toinen keskustelu, jossa kansalaisyhteiskunnan vaikuttamismahdollisuuksia pohtivat Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattila, Amnestyn puheenjohtaja Jussi Förbom ja Dalitien solidaarisuusverkoston puheenjohtaja Mikko Malkavaara.

Read more

syys 30 2013

DSNFi mukana YK:n yleiskokoukseen lähetettävässä kannanotossa

in News

Dalitien solidaarisuusverkosto on mukana 18. syyskuuta 2013 julkaistussa 11 suomalaisen kansalaisjärjestön yhteistyössä laatimassa asiakirjassa, jossa ne esittävät kantansa YK:n yleiskokouksen vuosituhattavoitteista ja post-2015 -kehitysohjelmasta. Kastisyrjintä on yksi teemoista, joihin kansalaisjärjestöjen mielestä Suomen tulisi erityisesti kiinnittää huomiotaan. Asiakirja on luettavissa täällä.

Read more

syys 05 2013

Dalitien solidaarisuusverkosto hämmästelee Stora Enson kastiasennetta

in News

Finnwatchin tutkimus paljastaa, ettei Stora Enso ole kiinnostunut tutkimaan Intian-tehtaansa työntekijöiden kastiasemaa. Tämä johtaa kastisyrjinnän jatkumiseen.

Dalitien solidaarisuusverkosto hämmästelee Stora Enson kastiasenteita Finnwatchin 3. syyskuuta ilmestyneessä tutkimuksessa. Stora Enso perustelee puolueettomuudella haluttomuuttaan selvittää työntekijöidensä kastiasemaa. ”Asenne edustaa yläkastisten intialaisten ajatusmaailmaa ja mahdollistaa kastisyrjinnän jatkumisen. Puolueettomuus on näennäistä, koska intialaisessa kulttuurissa jokainen tietää toisensa kastitaustan”, sanoo Dalitien solidaarisuusverkoston puheenjohtaja Mikko Malkavaara.

Finnwatchin tutkimus suosittaa kastiryhmien ulkopuolelle jäävien dalitien positiivista erityiskohtelua henkilöstöpolitiikassa. Dalitien solidaarisuusverkosto yhtyy Finnwatchin suositukseen ja muistuttaa myös Intian valtion käyttävän positiivista erityiskohtelua tukitoimenaan.

”Kastiin perustuva syrjintä ilmenee työpaikoilla kohtuuttoman pienenä palkkana, huonoina työsuhde-etuina, vaikeutena edetä johtaviin tehtäviin, vaarallisina työolosuhteina tai jopa pakkotyönä. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat kastijärjestelmän ulkopuolelle jäävät dalitit”, toteaa Malkavaara.

Finnwatchin tutkimuksessa selvisi, että Stora Enso Inpacin tuotannollisista työntekijöistä arviolta 75 prosenttia on daliteja. Työnjohdollisissa tehtävissä daliteja on kuitenkin hyvin vähän. Tehtaasta ei löytynyt pakkotyövoiman tai ihmiskaupan käytäntöjä, mutta ei myöskään pyrkimystä dalitien tunnetusti huonon aseman aktiiviseen parantamiseen.

”Dalitien positiivinen erityiskohtelu on konkreettinen toimenpide kastiin perustuvaa syrjintää vastaan. Sen tulisi sisältää kaikkien työntekijöiden koulutusta kastisyrjinnän vastaiseen kamppailuun sekä erityisponnisteluja dalit-taustaisten ihmisten rekrytoimiseksi ja kouluttamiseksi myös johtaviin tehtäviin. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää dalit-naisiin, jotka ovat kastittomuutensa mutta myös sukupuolensa vuoksi kaksinkertaisesti syrjittyjä”, toteaa Malkavaara.

Työkaluja kastisyrjinnän ehkäisemiseksi löytyy muun muassa Dalitien solidaarisuusverkoston kansainvälisen kattojärjestön International Dalit Solidarity Networkin (IDSN) julkaisusta ”Ambedkarin periaatteet” sekä IDSN:n ja Tanskan ihmisoikeusinstituutin julkaisusta ”Dalit Discrimination Check”.

Lisätietoja:

Dalitien solidaarisuusverkoston puheenjohtaja Mikko Malkavaara, p. 0400 874563, mikko.malkavaara@dalit.fi.

Dalitien solidaarisuusverkoston vaikuttamistyön vastaava Minna Havunen, p. 040 751 4211, minna.havunen@dalit.fi.

Stora Enson vastaus Finnwatchin tutkimukseen

Finnwatchin tutkimus kokonaisuudessaan

Ambedkarin periaatteet

Dalit Discrimination Check 

 

Read more

touko 29 2013

Valokuvanäyttely daliteista Diakissa

in News

Tanskalaisen Jacob Carlsenin valokuvanäyttely Etelä-Aasian dalitien elinoloista on nähtävillä Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloissa (Sturenkatu 2, Helsinki) 29.-31. toukokuuta 2013. Suomeksi toimitettu ja tekstitetty näyttely on nyt ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan yleisön nähtävillä.

Jacob Carlsen matkusti vuosina 2007 ja 2008 useissa Intian osavaltioissa, Nepalissa, Pakistanissa ja Bangladeshissa, joissa hän tutustui dalitien arkeen ja kastisyrjinnän todellisuuteen.

Näyttelyn otsikko on Koskettamattomat: epätasa-arvoiset ja muista erillään. Näyttely koostuu 25 suurikokoisesta roll-upista, jotka on ryhmitelty eri teemoihin. Väliotsikot ovat paljon puhuvia: Vapaudella on hintansa, Lakaisijan poika on lakaisija, Kun katastrofi iskee, Nykypäivän orjuus ja Dalit-nainen kärsii kolminkertaisesti. Voimakkaiden kuvien ohella näyttely tarjoaa paljon tietoa.

Valokuvanäyttelyä on mahdollista tilata eri puolille Suomea. Seuraavan kerran se on esillä kokonaisuudessaan ainakin Helsingin yliopiston opiskelijakirjastossa Kaisassa lokakuussa 2013.

Read more