Yearly Archives: 2012

Yearly Archives: 2012

joulu 17 2012

Euroopan parlamentti hyväksyi historiallisen päätöslauselman kastisyrjinnästä

in News

TIEDOTE: Voimakassanainen päätöslauselma Intian kastijärjestelmästä hyväksyttiin Euroopan parlamentissa Strasbourgissa 13.12.2012. Parlamentti tuomitsee kastittomiin kohdistuneet raa’at väkivallanteot ja vaatii Intian hallitusta tehokkaampiin toimiin kastikysymyksessä.

Euroopan parlamentti vaatii Intian viranomaisia toteuttamaan lukuisat lupauksensa lopettaa kastittomiin kohdistuvat ihmisoikeusrikkomukset. Päätöslauselma lähettää vahvan viestin miljoonille kastisyrjinnän uhreille ja vaatii Intiaa takaamaan dalitien ja muiden haavoittuvien ryhmien turvallisuuden.

Parlamentti tunnustaa, että Intia on tehnyt paljon poistaakseen kastisyrjinnän, mutta työ on pahasti kesken. Päätöslauselmassa esitetään syvä huoli siitä, että daliteihin kohdistuu jatkuvasti julmia väkivallantekoja ja syrjintää. Paikallisviranomaisten ja poliisin puuttuminen asioihin on riittämätöntä.

Päätöslauselmassa todetaan, että käymälöiden ja viemärien käsinpuhdistus syntyperään perustuvana perinnöllisenä työnä on epäinhimillistä. Euroopan parlamentti vaatii Intiaa tarkentamaan lainsäädäntöään ja valvomaan sen noudattamista.

Parlamentti edellyttää EU:n instituutioiden kehittävän kastisyrjintään liittyvän toimintaohjeistuksen ja hyväksymään YK:n periaatteet työhön ja syntyperään perustuvaa syrjintää vastaan.

”Euroopan parlamentti lähettää päätöslauselmassa selkeän viestin Intian hallitukselle. On aika lopettaa kastiin perustuva syrjintä. On myös korkea aika, että EU ottaa käyttöön oman toimintaohjelman kastijärjestelmään puuttumiseksi ja sen tunnistamiseksi globaalina ihmisoikeusongelmana”, sanoo kainsainvälisen dalitien solidaarisuusverkoston koordinaattori Rikke Nöhrlind.

Päätöslause hyväksyttiin yksimielisesti. Keskustelussa monet parlamentin jäsenet sanoivat, ettei Intian hallitus ota vakavasti velvoitteitaan edistää ihmisoikeuksia ja että viranomaisten tulee tehokkaammin turvata dalitien oikeuksia puolustavien lakien toteutuminen.

Parlamentin ihmisoikeuksien alakomitean puheenjohtaja Barbara Lochbiehler totesi käsittelyn yhteydessä:

”Daliteja on neljännes Intian väestöstä. Intia on säätänyt daliteja suojaavia lakeja, mutta pannut niitä täytäntöön heikolla menestyksellä.” Hän pyysi EU:lta tukea tätä modernia orjuutta vastustavalle kansalaistoiminnalle.

Euroopan parlamentin Intia-delegaation puheenjohtaja Peter van Dalen ilmaisi huolensa siitä, että poliisi osallistuu dalitien kiduttamiseen ja että daliteja prostituutioon pakottavat jäävät rangaistuksetta. ”Me Euroopan unionina voimme vaikuttaa tässä asiassa muutoksen. Intian sosiaalipalveluja ja lainsäädäntöä tulee uudistaa. EU:n tulisi pitää tätä ehtona, kun Intian kanssa neuvotellaan uusista kauppasopimuksista”, van Dalen vaati.
Useissa puheenvuoroissa viitattiin äskettäisiin väkivaltatapauksiin. Haryanan osavaltiossa dalit-tytöt ovat joutuneet järjestelmällisten joukkoraiskausten kohteiksi, ja Tamil Nadun osavaltiossa kastiin kuuluvat tuhosivat useita dalitien yhteisöjä. Väkivallan seurauksena 1500 ihmistä jäi kodittomiksi.

”Tapaukset osoittavat, kuinka valitettavan vähän dalitien suojelemiseksi on tehty”, sanoi europarlamentaarikko Mitro Repo (sd). Suomalaista aloitetta valmistelleisiin kuuluivat Revon lisäksi Anneli Jäätteenmäki (kesk), Liisa Jaakonsaari (sd), Eija-Riitta Korhola (kok), Sari Essayah (kd) sekä Satu Hassi (vihr).

Euroopan parlamentti pyytää presidenttinsä lähettämään päätöslauselman Intian pääministerille, EU:n instituutioille ja jäsenmaille sekä YK:n pääsihteerille. Päätöslauselma sisältää selkeän viestin myös EU:n ulkoasiain korkealle edustajalle sekä ihmisoikeuksista vastaavalle erityisedustajalle.

”Työ dalitien aseman edistämiseksi vaatii pitkän tähtäimen ponnisteluja kaikilla tasoilla. Dalitien solidaarisuusverkosto iloitsee siitä, että suomalaiset mepit läpi puoluekentän olivat aktiivisesti valmistelemassa ja tukivat tätä historiallista päätöslauselmaa”, sanoo verkoston puheenjohtaja Mikko Malkavaara.

Dalitien solidaarisuusverkosto on vuonna 2010 perustettu kansalaisjärjestö, joka pyrkii lisäämään tietoisuutta kastisyrjinnästä ja vaikuttamaan sen poistamiseksi.

Lisätietoja:
Mikko Malkavaara, Dalitien solidaarisuusverkosto, puheenjohtaja, p. 0400 874563.

www.dalit.fi

International Dalit Solidarity Network www.idsn.org

Euroopan parlamentin dalit-päätöslauselma:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+P7-RC-2012-0574+0+DOC+PDF+V0//EN

Kansainvälisiä haastateltavia:
Ms. Rikke Nöhrlind, International Dalit Solidarity Network (IDSN), koordinaattori,
tel. +45 2970 0630.

Ms. Asha Kowtal, National Campaign on Dalit Human Rights, India: tel. + 91 9560 100442 (dalitien ihmisoikeustilanne, dalit-naiset, Haryanan raiskaustapaukset Intiassa).

Mr. Henri Tiphagne, People’s Watch, India: +91 9894 025859 (yleinen ihmisoikeustilanne Intiassa, Dharmapurin tapaus).

Read more

loka 19 2012

Dalitien solidaarisuusverkoston syystapaaminen 10.10.2012

in News

Intialaisen dalit-keskusjärjestön puheenjohtajan Vijay Parmarin Suomen-vierailu antoi aiheen myös Dalitien solidaarisuusverkoston syystapaamiseen, joka järjestettiin Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksessa Kepassa Helsingissä 10. lokakuuta 2012. Kutsua oli noudattanut 18 verkoston jäsentä, joukossa myös muutamia ensikertalaisia.

Illan pääantina oli Vijay Parmarin puheenvuoro sekä aktiivinen keskustelu, jossa verkostolaiset tekivät runsaasti kysymyksiä. Tilaisuudessa esitettiin myös uusi suomenkielinen video Emme ole koskettamattomia ja tutustuttiin uusiin verkkosivuihin.

Read more

loka 19 2012

”Emme ole koskettamattomia” SUOMENKIELINEN DALIT-VIDEO YOUTUBESSA

in News

Dalitien solidaarisuusverkoston suomeksi toimittama lyhytelokuva Emme ole koskettamattomia sai ensiesityksensä verkoston vaikuttamisseminaarissa 10. lokakuuta. Youtube-palveluun lisätty video löytyy myös dalit.fi-sivuston Kastisyrjintä-otsikon alta.

Videon on tehnyt kansainvälinen dalitien solidaarisuusverkosto IDSN. Käsikirjoitus on keskusjärjestön tiedotussihteerin Maria Brink Schleimannin. Video on koostettu kymmenistä eri elokuvista. Keskeinen aarreaitta dalitien elämää kuvaavaan elokuva-aineistoon on ollut intialaisen Video Volunteersin (www.videovolunteers.org) toteuttama projekti India Unheard (Intia, josta et ole kuullut), joka kouluttaa daliteja kuvaamaan jokapäiväistä elämäänsä.

Suomalaisen version toteutti pääkaupunkiseudun seurakuntien mediatoimitus Toivontuottajat. Sen suomensi Sora Kankare ja editoi Katri Saarela. Lukijan ääni on Outi Ikosen.

Read more

loka 19 2012

Intialainen dalit-johtaja Vijay Parmar: YKSITYISSEKTORIN VAHVISTUMINEN HEIKENTÄÄ DALITIEN ASEMAA

in News

”Yksityissektorin laajentuminen ja sen merkityksen kasvu Intian talouselämässä vaikuttaa suoraan daliteihin”, sanoi intialaisen dalitien ihmisoikeusjärjestön puheenjohtaja Vijay Parmar Dalitien solidaarisuusverkoston Helsingissä 10.10. 2012 järjestämässä seminaarissa Kasti suomalaisten haasteena Etelä-Aasiassa.

”Valtion työpaikoista 16 prosentin kiintiö on säädetty daliteille, mutta paikkoja on vähän ja valtio on yksityistänyt monia palvelujaan. Yksityisellä sektorilla ei ole dalit-kiintiöitä eikä velvoitteita, joten daliteja ei sinne palkata”, Vijay Parmar totesi. ”Kastiajattelu vaikuttaa voimakkaasti yksityisellä sektorilla.”

”Luonnollisesti valtion daliteille määrittämät kiintiöpaikat tarkoittavat lähes poikkeuksetta alimman tason tehtäviä”, Vijay Parmar sanoi. ”Sama koskee muita työtehtäviä. Jos dalit saa työpaikan, kyse on yleensä ruumiillisesta työstä.”

Intiassa tehdyn selvityksen mukaan noin miljoonasta maassa toimivasta yrityksestä 672 on sellaisia, jotka ovat allekirjoittaneet aloitteen dalitien työllistämisestä. Myönteisin Vijay Parmarin uutinen oli, että Intian suurin yritys, yli 80 maassa toimiva Tata Group, on niiden joukossa. Suurin osa yrityksistä väittää noudattavansa ihmisoikeuksia, mutta ne eivät allekirjoita asiaa koskevia sitoumuksia eivätkä työllistä daliteja.

Entinen lapsityöläinen järjestöjohtajana

Vijay Parmar on itse dalit, joka on noussut lapsityöläisestä järjestöjohtajaksi. Hän kasvoi roomalaiskatoliseksi kääntyneen isoäitinsä luona, ja hänen onnekseen lähistöllä oli katolinen lähetysasema ja koulu, jossa ymmärrettiin, miten pieni työläispoika pääsi kouluun vain harvoin.

Kristityksi kääntyminen ei asuinoloja muuttanut, vaan perhe asui maalattiaisessa savimajassaan dalit-yhteisössä. Koska he olivat kristittyjä, hallituksen tukia he eivät saaneet, niin kuin hinduihin, sikheihin ja buddhalaisuuteen lukeutuvat dalitit.

Heti koulunsa päätyttyä Vijay liittyi dalitien oloja kehittävään järjestöön. Nykyisin hän on kotivaltiossaan Gujaratissa toimivan Janvikas-järjestön toiminnanjohtaja ja samalla osatoimisesti valtakunnallisen keskusjärjestön (National Campaign for Dalit Human Rights – NCDHR) puheenjohtaja.

Ministeri Heidi Hautala: kiitos Dalitien solidaarisuusverkostolle

Saman seminaarin suomalainen pääpuhuja oli kehitysministeri Heidi Hautala, joka kertoi kokemuksistaan Nepalin dalit-yhteisöissä ja kiitti Dalitien solidaarisuusverkostolta saamastaan tuesta tunnistaa kastisyrjintää ja sen taustaongelmia.

Ministeri Hautala suhtautui positiivisesti mahdollisuuksiin kehittää koko yhteisöä tavoilla, joilla otetaan huomioon sekä dalitit että ei-dalitit. Keskeistä on kuitenkin kaikenlaisen syrjinnän vastustaminen, hän sanoi.

Seminaarin päätti paneelikeskustelu, jossa suomalaisen yritysmaailman ja kansalaisjärjestöjen edustajat pohtivat keinoja, miten kastimaissa toimivat suomalaiset eivät toimillaan tukisi kastisyrjintää edes passiivisesti. Vaikuttamisseminaarissa oli vähän yli 40 osanottajaa ulkoministeriöstä, liike-elämästä ja järjestöistä.

Read more

loka 19 2012

Suomenkielinen tietopankki kastisyrjinnästä

in News

Dalitien solidaarisuusverkoston vähitellen täydentyvä sivusto tarjoaa tietoa kastilaitoksen ulkopuolelleen syrjäyttämistä daliteista eli kastittomista, kotimaisesta ja kansainvälisestä dalit-liikkeestä sekä niiden kastisyrjinnän vastaisesta toiminnasta.

Sivuston etusivua hallitsevat vaihtuvat kuvat ovat tanskalaisen valokuvaajan Jacob Carlsenin. Kuvan alla vasemmalla olevasta linkistä pääsee Carlsenin laajaan valokuvanäyttelyyn, joka dokumentoi kastisyrjinnän muotoja eteläisessä Aasiassa.

Keskimmäinen palkki kuvan alapuolella johdattaa perustietoon kastista, dalit-liikkeestä ja syrjityistä yhteisöistä Intiassa, Bangladeshissa, Nepalissa, Pakistanissa ja Sri Lankassa, mutta myös Japanissa, eri Euroopan maissa ja jopa Suomessa.

Yrityksille sivusto tarjoaa välineitä kastisyrjinnän välttämiseksi. Usein kysyttyä -otsikon alla on  napakoita vastauksia kastia ja sen epäkohtia koskeviin kysymyksiin.

Alimpana sivustolla on jatkuvasti uudistuvaa aineistoa, uutisia. Sen vasemmalla laidalla on tarjolla suomalaisen Dalitien solidaarisuusverkoston (englanniksi Dalit Solidarity Network in Finland, DSNFi) suomenkielisiä uutisia, oikealla laidalla IDSN:n toimittamia englanninkielisiä uutisia, joista on helppo edetä IDSN:n sivustolle ja edelleen tutustumaan kansainvälisen liikkeen toimintaan.

Read more